Konkursi za izbore u akademska zvanja

Konkurs za izbor akademskog osoblja – saradnika u zvanju asistent na naučnu oblast ‘’Računarstvo i informatika’’ – 3 izvršioca:

Konkurs za izbor akademskog osoblja – nastavnika u zvanju docent na naučnu oblast ‘’Elektroenergetika’’ – 1 izvršilac:

Konkurs za izbor akademskog osoblja – nastavnika u zvanju docent na naučnu oblast ‘’Automatika i elektronika’’ – 1 izvršilac: