Drugi prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini

Prijava kandidata na Konkurs za upis student u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini (drugi prijavni rok), provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upis.unsa.ba.

Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 28.08.2023. do 08.09.2023. godine

Prijemni ispit iz matematike za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini (drugi prijavni rok), održaće se u srijedu, 13.09.2023. godine sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, Kampus Univerziteta, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

Troškovi za polaganje prijemnog ispita iznose 40,00 KM (uputstvo za plaćanje/popunjavanje uplatnice možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja). Prilikom online prijave na Konkurs, potrebno je poslati (upload) skeniran dokaz o plaćanju (uplatnicu).

Saglasno odredbama Konkursa, kandidat koji putem putem informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upis.unsa.ba izvrši prijavu za upis na fakultet, obavezan je polagati prijemni ispit, u protivnom njegova prijava neće biti razmatrana.

Ostale informacije vezane za prijavu na Konkurs možete naći u slijdećim dokumentima: