Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora: