Evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta na Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini

Evidentiranje počinje od 11.09.2023.godine i traje do 29.09.2023. godine.

Za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta (za studente po antebolonja sistemu studija) potrebno je predati sljedeće dokumente:

  1. Indeks;
  2. Semestralni listi (navedeni materijal možete preuzeti sa uplatnicom na portirnici Fakulteta - Instrukcija za uplatu se nalazi u prilogu obavještenja;
  3. Studenti za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta uplaćuju 100,00 KM za svaki nepoloženi ispit (Instrukcija za uplatu se nalazi u prilogu obavještenja).Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan u periodu od 10:00 do 14:00 sati.

Instrukcija_Uplate.pdf