Odbrana magistarskog rada - FUAD PAŠALIĆ, dipl.ing.el.

UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Obavještava

da će

11. septembra 2023. godine (ponedjeljak), s početkom u 11:00 sati

u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala S1 - prizemlje)

FUAD PAŠALIĆ, dipl.ing.el.

branti magistarski rad pod naslovom

"Koncept srednjenaponskog i niskonaponskog napajanja potrošača na autoputu koridora Vc u Bosni i Hercegovini i analiza pouzdanosti napajanja predmetnog koncepta"

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad može se pregledati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.