Naziv titule koja se stiče završetkom studija: Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za automatiku i elektroniku

Glavna oblast studiranja: Automatika i elektronika
Ciklus studija: Prvi ciklus studija (Bakalaureat)
Minimalan broj stečenih ECTS: 180
Zvanično trajanje studijskog programa: Šest semestara/Tri godine
Uslovi za upis: Završena srednja škola u trajanju od četiri godine i prijemni ispit iz matematike
Način studiranja: Full-time
Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski
Akreditacija: ASIIN, EUR-ACE®

Obrazovni ciljevi:
Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, odsjek automatika i elektronika:

posjeduje fundamentalna znanja potrebna inženjerima elektrotehnike sa fokusom na primjenu u oblasti automatike i elektronike, koja se izučavaju kroz: elektrotehniku, mjerenje, elektroniku, fiziku, matematiku, modeliranje, teoriju signala i sistema, teoriju automatskog upravljanja i programiranje.
posjeduje široko obrazovanje iz oblasti automatike i elektronike sa ciljem razumijevanja sistema i procesa koje tretiraju navedene oblasti. posjeduje slijedeće vještine neophodne da radi kao inženjer automatike i elektronike: \

 • održavanje, parametriziranje i podešavanje sistema automatskog upravljanja,
 • pisanje namjenskog softvera za sisteme automatskog upravljanja,
 • projektovanje i konstrukcija komponenti i podsistema sistema automatskog upravljanja,
 • projektovanje i konstrukcija elektroničkih struktura na bazi analognih sistema za područje niskih i srednjih frekvencija, na bazi digitalnih sistema i na bazi mikroračunarskih sistema.
 • posjeduje znanja, vještine i kompetencije koje omogućavaju nastavak školovanja i cjeloživotno učenje
 • sposoban je pratiti i koristiti relevantnu stručnu literaturu.
 • osposobljen je za kontinuirano usvajanje novih znanja kroz neformalne metode učenja i njihovu primjenu u praksi.
 • posjeduje odgovarajuće komunikacione vještine, pripremljeni na timski rad sa ljudima iz iste ili drugih oblasti, odgovorni je inženjeri prema profesiji i društvu u cjelini.

  Ishodi učenja:
  Student po okončanju prvog ciklusa studija posjeduje slijedeća znanja, vještine i kompetencije: \
 • osnovna znanja i razumijevanja matematike, fizike, elektrotehnike, osnova računarstva i tehnika programiranja.
 • osnovna inženjerska znanja iz pristupa analizi, sintezi, definiranju i rješavanju konkretnih problema.
 • spoznaja o povezanosti automatike i elektronike sa elektrotehnikom, matematikom, fizikom, informatikom i drugim inženjerskim disciplinama.
 • znanja iz računarstva i osnova programiranja potrebna za primjenu računarskih metoda u automatici i elektronici.
 • solidna znanja iz slijedećih oblasti automatike i elektronike: analogna, digitalna i integrirana elektronika, teorija linearnih i digitalnih sistema automatskog upravljanja, teorija i obrade signala, modeliranje i simulacije dinamičkih sistema,
 • opća elektrotehnička mjerenja i mjerenja neelektričnih veličina, projektovanje logičkih sistema, strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema, mehatronike.
 • sposobnost izbora i primjene odgovarajućih inženjerskih principa i matematičkih i računarskih metoda na probleme iz oblasti automatike i elektronike.
 • sposobnost identifikacije, analize i definiranja problema u automatici i elektronici sa kojima se nisu susreli tokom školovanja.
 • sposobnost rješavanja navedenih problema primjenom stečenih inženjerskih znanja, opštih znanja iz matematike, fizike i informatike, te specijalističkih znanja iz automatike i elektronike uz pomoć odgovarajuće literature koju su osposobljeni pronaći.
 • sposobnost da osmisle i provedu testove i eksperimente iz oblasti automatike i elektronike iz kojih mogu izvesti zaključke i provjeriti hipoteze.
 • sposobnost analize, sinteze i projektovanja: elektroničkih kola, digitalnih sistema, komponenti i podsistema sistema automatskog upravljaja, mehatroničkih sistema, softverskih aplikacija potrebnih za rad sistema, upotrebom odgovarajućih metoda i tehnika uzimajući u obzir naučne, tehničke, društvene, okolišne i ekonomske uslove i standarde.
 • poznavanje upotrebe automatike i elektronike u praksi, poznavanje standarda i shvatanje uticaja koje automatizirani sistemi, njihov rad i održavanje imaju na okolinu.
 • sposobnost rada u različitim profesionalnim oblastima zahvaljujući stečenim općim, specijalističkim i metodološkim kompetencijama.
 • sposobnost konsultacije relevantne literature, praćenje seminara i kurseva, usvajanja novih znanja i tehnologija.
 • sposobnost komunikacije sa kolegama i javnošću o pitanjima i problemima vezanim za sve oblasti automatike i elektronike.
 • sposobnost individualnog i timskog rada.
 • pripremljenost na zahtjeve industrije u svom profesionalnom angažmanu.

  Plan i program studija:
  Za pregled i preuzimanje plana i programa kliknite ovdje.