Naziv titule koja se stiče završetkom studija: Magistar/master - Diplomirani inženjer elektrotehnike, Odsjek za automatiku i elektroniku

Glavna oblast studiranja: Automatika i elektronika
Ciklus studija: Drugi ciklus studija (Magistar)
Minimalan broj stečenih ECTS: 120
Zvanično trajanje studijskog programa: Četiri semestara/Dvije godine
Uslovi za upis: Završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje 180 ECTS, prijemni ispit iz odabranih oblasti automatike, elektronike i matematike
Način studiranja: Full-time
Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski

Obrazovni ciljevi:

Magistar elektrotehnike - diplomirani inžinjer elektrotehnike, odsjek Automatika i elektronika:

 • posjeduje fundamentalna i specijalistička znanja potrebna inžinjerima elektrotehnike sa fokusom na primjenu u oblasti automatike i elektronike, koja se izučavaju kroz: napredna poglavlja elektronike, teoriju nelinearnih sistema, optimalno upravljanje, projektovanje sistema automatskog upravljanja, projektovanje mikroračunarskih sistema, digitalne računare, mobilnu robotiku, razvoj softvera, inžinjering sistema, biomedicinske signale itd.
 • posjeduje široko obrazovanje iz oblasti automatike i elektronike sa ciljem dubokog razumijevanja sistema i procesa koje tretiraju navedene oblasti.
 • posjeduje vještine neophodne da radi kao inžinjer projektant sistema automatike i elektronike.
 • posjeduje sposobnost samostalnog rješavanja složenih inžinjerskih problema kako sa stručnog tako i naučnog aspekta.
 • posjeduje sposobnost definiranja i izvođenja naučnog eksperimenta, prezentacije i valorizacije dobijenih rezultata.
 • posjeduje znanja, vještine i kompetencije koje omogućavaju nastavak školovanja na trećem ciklusu studija i cjeloživotno učenje
 • sposoban je pratiti i koristiti relevantnu stručnu i naučnu literaturu.
 • osposobljen je za kontinuirano usvajanje novih znanja kroz neformalne metode učenja i njihovu primjenu u praksi.
 • posjeduje odgovarajuće komunikacione vještine, pripremljen je na timski rad sa ljudima iz iste ili drugih oblasti, odgovorni je inžinjer prema profesiji i društvu u cjelini.

Ishodi učenja:

Student po okončanju drugog ciklusa studija posjeduje sljedeća znanja, vještine i kompetencije:

 • znanja i razumijevanja savremenih tema u oblasti automatskog upravljanja, koja mu omogućuju da identificira industrijske sisteme, napravi adekvatne matematičke modele, isprojektuje sistem automatskog upravljanja, odabere odgovarajući hardver, dizajnira namjenski specifični hardver, izvrši prilagođenje, parametriranje, ta razvije namjenski softver za odabrani ili dizajnirani hardver. specifična inžinjerska znanja potrebna za sintezu, definiranju i rješavanju konkretnih problema. spoznaju o povezanosti automatike i elektronike sa drugim oblastima prvenstveno elektroenergetikom, proizvodnom tehnikom, biomedicinom, računarskom tehnikom.
 • znanja iz računarstva i osnova programiranja potrebna za primjenu računarskih metoda u automatici i elektronici.
 • znanja iz slijedećih oblasti automatike i elektronike: analogna, digitalna i integrirana elektronika, teorija linearnih, nelinearnih i digitalnih sistema automatskog upravljanja, teorije i obrade digitalnih signala, modeliranje i simulacije i identifikacije dinamičkih sistema, projektovanje sistema na čipu, zaštite i upravljanja elektroenergetskim sistemima, distribuiranog upravljanja, mobilne robotike. sposobnost izbora i primjene odgovarajućih inžinjerskih principa i matematičkih i računarskih metoda na probleme iz oblasti automatike i elektronike.
 • sposobnost identifikacije, analize i definiranja problema u automatici i elektronici sa kojima se nisu susreli tokom školovanja.
 • sposobnost rješavanja navedenih problema primjenom stečenih inžinjerskih znanja, opštih znanja iz matematike, fizike i informatike, te specijalističkih znanja iz automatike i elektronike uz pomoć odgovarajuće literature koju su osposobljeni pronaći.
 • sposobnost da osmisle i provedu testove i eksperimente iz oblasti automatike i elektronike iz kojih mogu izvesti zaključke i provjeriti hipoteze.
 • sposobnost analize, sinteze i projektovanja: elektroničkih kola, digitalnih sistema, komponenti i podsistema sistema automatskog upravljaja, mehatroničkih sistema, softverskih aplikacija potrebnih za rad sistema, upotrebom odgovarajućih metoda i tehnika uzimajući u obzir naučne, tehničke, društvene, okolišne i ekonomske uslove i standarde.
 • poznavanje upotrebe automatike i elektronike u praksi, poznavanje standarda i shvatanje uticaja koje automatizirani sistemi, njihov rad i održavanje imaju na okolinu.
 • sposobnost rada u različitim profesionalnim oblastima zahvaljujući stečenim općim, specijalističkim i metodološkim kompetencijama.
 • sposobnost konsultacije relevantne literature, praćenje seminara i kurseva, usvajanja novih znanja i tehnologija.
 • sposobnost komunikacije sa kolegama i javnošću o pitanjima i problemima vezanim za sve oblasti automatike i elektronike.
 • sposobnost individualnog i timskog rada.
 • pripremljenost na zahtjeve industrije u svom profesionalnom angažmanu.

Plan i program studija:

Za pregled i preuzimanje plana i programa kliknite ovdje.