Odbrana Naučnoistraživačkog seminara 1.2, pod naslovom "Extracting important layout features from the web page content" - Damir Pozderac

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-5277/23 od 23.11.2023. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, daje

Obavjest o odbrani seminara

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Damir Pozderac, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 1.2, pod naslovom "Extracting important layout features from the web page content".

Seminar je izrađen u saradnji sa akademskom savjetnicom, dr. Vensadom Okanović, vanrednom profesoricom Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Odbrana seminara održat će se 5. decembra 2023. godine (utorak), s početkom u 8:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala Bit-Lab).

Odbrana seminara je javna.

Obavijest o odbrani i sažetak seminara, oglašavaju se na oglasnim pločama i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.