Lista uspjesnih kandidata sa bodovima, prijavljenih na Javni oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto: Samostalni referent za protokol i arhivu

Lista uspjesnih kandidata sa bodovima, prijavljenih na Javni oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto: Samostalni referent za protokol i arhivu se može preuzeti klikom na slijedeći [link(/uploads/IMG_0001_7d24b6d4b5.pdf).