Odbrana doktorske disertacije - Maja Mutić Dedović

UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

OBAVJEŠTENJE

Maja Mutić Dedović, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

"Identifikacija dinamičkih režima elektroenergetskog sistema primjenom Hilbert-Huangove transformacije i novi pristup adaptivnog podfrekventnog rasterećenja"

12 decembra 2023. godine (utorak), s početkom u 9:30 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, sala S-1 (prizemlje).

Odbrana doktorske disertacije je javna, a rad se može pregledati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (kancelarija 0-04), svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati.

-Obavjestenje_MMufticDedovic.pdf