Javna odbrana projekta doktorske disertacije - Emir Dervišević

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu - doktorski studij (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine, 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine, 01-260/20 od 30.09.2020. godine i 01-20-142/21 od 24.12.2021.godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet daje

Obavijest o javnoj odbrani projekta doktorske disertacije

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta Emira Derviševića, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, pod naslovom "Upravljanje mrežama za kvantnu distribuciju kriptografskih ključeva", održat će se 10. novembra 2023. godine (petak), s početkom u 9:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala 2-26).

Odbrana projekta je javna, a održat će se pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr. Pamela Njemčević - predsjednica (Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet);
  2. Prof. dr. Miralem Mehić - član i mentor (Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet);
  3. Doc. dr. Enio Kaljić - član (Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet);
  4. Prof. dr. Jasmina Barković Husić - zamjenska članica (Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet)