Izvještaj komisije sa prijedlogom za izbor u nastavnonaučno zvanje vanredni preofesor na nastavne predmete Inženjerska matematika 1 i Inženjerska matematika 2

Izvještaj komisije sa prijedlogom za izbor u nastavnonaučno zvanje vanredni preofesor na nastavne predmete Inženjerska matematika 1 i Inženjerska matematika 2 možete preuzeti klikom na slijedeći link.