Izvještaj Komisije sa prijedlogom za izbor saradnika u saradničko zvanje asistent na naučnu oblast Računarstvo i informatika