Odluka o poništenju postupka javne nabavke ("Mreže LOT 2 - Mrežna oprema")

Odluku o poništenju postupka javne nabavke možete preuzeti klikom na slijedeći link.