Upute za korištenje online servisa za brucoše u akademskoj 2022/2023 godini

Dana 30.09.2022. godine novoupisani studenti na prvu godinu prvog ciklusa studija (sa prvog upisnog roka, jer uspisna procedura za ostale rokove nije završena), te na stručni studij trebali su na svoje email adrese koje su koristili prilikom prijave na Konkurs za upis putem sistema http://upis.unsa.ba dobiti akreditive za pristup online servisima ETF Sarajevo.

Upute za korištenje online servisa za brucoše u akademskoj 2022/2023 godini možete preuzeti kao prilog.

U slučaju da imate problema sa prolaskom koraka navednih ranije, molimo Vas da se javite na email adresu: podrska@etf.unsa.ba

U Poruci navedite:

  • Vaše ime i prezime,
  • Vaše korisičko ime
  • Vaš broj Indexa,
  • Vaš oID broj,
  • Jasno pokušajte objasniti problem koji Vam se dešava i u kom trentutku (“meni ne radi” - nije objašnjenje problema).Nakon toga dobićete novu lozinku s kojom trebate ponovo proći gore navedenu proceduru postavljanja nove loznike.

U slučaju da niste dobili gore navedene informacije na svoju email adresu, molimo Vas da se javite na email adresu: podrska@etf.unsa.ba, a prije toga provjerite svoje Spam/Trash foldere u mailboxima.

U Poruci navedite:

  • Vaše ime i prezime (OBAVEZNO),
  • Vaš oID broj (OBAVEZNO),
  • Navedite novu email adresu na koju želite da Vam se isporuče potrebne informacije.

Prilog: