Poslovnik o radu komsije za provođenje javnog oglasa

Poslovnik o radu komsije za provođenje javnog oglasa možete preuzeti klikom na slijdeći link.