Javna prezentacija radne verzije doktorske disertacije studentice trećeg ciklusa studija Maje Muftić Dedović

Studentica trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Maja Muftić Dedović, magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije, pod naslovom "Identifikacija dinamičkih režima elektroenergetskog sistema primjenom Hilbert-Huangove transformacije i novi pristup adaptivnog podfrekventnog rasterećenja", dana 26. jula 2023. godine (srijeda), s početkom u 9:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala 3-46, Bit Alliance sala).
Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije će se održati pred Komisijom za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

  1. Dr. Mustafa Musić, redovni professor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Automatika i elektronika", predsjednik;
  2. Dr. Samir Avdaković, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta u, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Elektroenergetika", član;
  3. Dr. Igor Kuzle, redovni profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Tehničke znanosti/Elektrotehnika/Energetika", član.
    Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu.