Pripremna nastava za brucoše (učenike koji su upisali studij) u studijskoj 2023/2024. godini

Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet organizirat će održavanje nastave iz

  • Osnova inženjerske matematike
  • Osnova inženjerske fizike
  • Osnova programiranjaza brucoše koji su upisali prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija "Razvoj softvera" u studijskoj 2023/2024. godini, a u svrhu što lakšeg praćenja nastave na prvoj godini i ostvarivanja što boljih rezultata.

Nastava će se izvoditi u obimu od 20 sati predavanja u trajanju od 45 minuta (jedan školski sat), u periodu od 11. do 24. septembra 2023. godine.

Cijena pripremne nastave iznosi 120,00 KM (stotinudvadesetkonvertibilnihmaraka i 00/100) po predmetu.

Zainteresirani kandidati se mogu prijaviti za pohađanje nastave putem prijavnog obrasca, sa obaveznom naznakom na koji način žele pohađati pripremnu nastavu (online ili uživo u učionici).

Rok za prijavu je 06.09.2023 godine (rok produžen sa 04.09.2023. na 06.09.2023. godine).

Informacije o načinu izvođenja nastave (online ili uživo u učionici) i terminima izvođenja nastave, bit će blagovremeno oglašeni na službenoj internet stranici Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta. Takođe, termini održavanja nastave će biti naknadno objavljeni u zavisnosti od broja prijavljenih.

Prijavni obrazac se popunjava online na linku https://forms.gle/J7UvLssW2EirXgv3A i upute za plaćanje (popunjavanje uplatnice) mogu se preuzeti klikom na slijdeći link.