Odbrana Naučnoistraživačkog seminara 2.1 Šeile Bećirović Ramić, pod naslovom “Selective disclosure in digital credentials: A review”.

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (broj: 01-2019/24 od 03.06.2024. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, daje

Obavjest o odbrani seminara

Studentica trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Šeila Bećirović Ramić, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, branit će Naučnoistraživački seminar 2.1, pod naslovom "Selective disclosure in digital credentials: A review".

Seminar je izrađen u saradnji sa akademskom savjetnicom, dr. Razijom Turčinhožić Mulahasanović, vanrednom profesoricom Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Odbrana seminara, održat će se 10. juna 2024. godine (ponedjeljak), s početkom u 9:00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala/laboratorija 1-20).

Odbrana seminara je javna.

Obavijest o odbrani i sažetak seminara, oglašavaju se na oglasnim pločama i internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.