Prijava na Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upis.unsa.ba .

Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 28.08.2023. - 23.09.2023. godine

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini, održaće se u utorak, 26.09.2023. godine sa početkom u 13:00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, Kampus Univerziteta, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo.

Troškovi za polaganje prijemnog ispita iznose 40,00 KM (uputstvo za plaćanje/popunjavanje uplatnice možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja). Prilikom online prijave na Konkurs, potrebno je poslati (upload) skeniran dokaz o plaćanju (uplatnicu).

Saglasno odredbama Konkursa, kandidat koji putem putem informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upis.unsa.ba izvrši prijavu za upis na fakultet, obavezan je polagati prijemni ispit, u protivnom njegova prijava neće biti razmatrana.

Odluka o uvjetima potrebnim za upis.pdf

uplatnica_prijemni (1).png

UNSAplan-upisa-za-II-ciklus-studija-2023-2024.pdf

Konkurs za upis na UNSA 2023_2024 .pdf