Javna odbrana projekta doktorske disertacije - Šeila Bećirović Ramić

Na osnovu člana 32. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu — doktorski studij (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine, 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine, 01-260/20 od 30.09.2020. godine i 01-20-142/21 od 24.12.2021. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet daje

Obavijest o javnoj odbrani projekta doktorske disertacije

Odbrana projekta doktorske disertacije studentice Šeile Bećirović Ramić, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, pod naslovom "Odabrano otkrivanje informacija u sklopu samoupravljivog identiteta", održat će se 9. novembra 2023. godine (četvrtak), s početkom u 12:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (sala 1-20).

Odbrana projekta je javna, a održat će se pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr. Saša Mrdović — predsjednik (Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet);
  2. Prof. dr. Razija Turčinhodžić Mulahasanović - članica i mentorica (Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet);
  3. Prof. dr. Muhamed Turkanović - član (Univerzitet u Mariboru);
  4. prof. dr. Željko Jurić - zamjenski član (Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet).