Upis studenata Trećeg ciklusa studija - doktorskog studija u zimski semestar u akademskoj 2023/2024. godini

Upis počinje od 04.12.2023. godine i traje do 12.01.2024. godine

Potrebne dokumente dostaviti u Službu za nastavu Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta, svaki radni dan u periodu od 10:00 do 14:00 sati.

Za upis u odgovarajuću godinu (obnova ili upis više godine) trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu - Elektrotehničkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

  1. Indeks (upisati predmete na predviđenim mjestima u indeksu za naredni semestar);
  2. Upisni list, semestralni list i dva prijavna lista – obrazac ŠV 20 (navedeni upisni materijal možete preuzeti s uplatnicom na portirnici Fakulteta - uplatnica u prilogu obavještenja);
  3. Ugovor o učenju (kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi Zamger, potpisati i predati u dva primjerka);
  4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine (primjer uplatnice u prilogu obavještenja);

Studenti koji su ispunili uslove za upis u narednu godinu studija uplaćuju školarinu u iznosu od 4.000,00 KM (školarina se može uplatiti u dvije rate).

Studenti koji obnavljaju godinu studija uplaćuju iznos od 100,00 KM po nepoloženom ispitu i 260,00 KM za ponovni upis u godinu studija.

  1. Dokaz o uplati za Informacioni sistem Studentske službe/ETF (primjer uplatnice u prilogu obavještenja);
  2. Dokaz o uplati za Informacioni sistem Studentske službe/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja).