Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ("Službene Novine FBiH", broj 26/16, 89/18), člana 71. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 36/22) člana 3. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 19/21 i 10/22), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-29347-32/23 od 22.06.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet raspisuje

Javni oglas za prijem u radni odnos

za slijedeće pozicije:

  1. Samostalni referent za protokol i arhivu – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  2. Spremačica – pomoćni radnik – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Puni tekst Konkursa možete preuzeti klikom na slijedeći link.