Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Laboratorijska, optička i precizna oprema