Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

Programi mobilnosti

Projekti mobilnosti
Mobilnost akademskog i stručnog osoblja, te studenata na UNSA...

22-02-18 14:38

Produženje roka za upis u ljetni semestar

 

Obavještavaju se studenti prvog, drugog ciklusa studija i studenti upisani na ekvivalenciju zvanja...


15-02-18 18:10

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - mr Adnan Čaršimamović

U skladu sa članom 41. stav (3) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajev...


09-02-18 10:22

Odbrana doktorske disertacije - mr Sead Delić

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

 

O B A ...


08-02-18 07:43

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


07-02-18 06:21

Odabir tema završnih radova

Studenti koji nisu odabrali temu za završni rad I i II ciklusa studija za studijsku 2017/18 godinu s...


06-02-18 08:41

Ispitni rokovi za apsolvente

 

Studenti u statusu apsolventa trebaju prijaviti ispite za ljetni semestar. Ispiti se prijavljuju n...


12-01-18 14:49

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 (AB)

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 održati će se u idućim terminima:

 

-Matematika 1 (p...


12-01-18 14:48

Javni uvid u korigovanu radnu verzija doktorske disertacije- mr Nermin Goran

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Elektr...


11-01-18 14:37

Odluka o direktnom sporazumu

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  09:07 06/02 2018

XXVI International Conference on Information,
Communication and Automation Technologies

ICAT 2017

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 26-28, 2017.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba