Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

Programi mobilnosti

Projekti mobilnosti
Mobilnost akademskog i stručnog osoblja, te studenata na UNSA...

13-12-17 12:36

Odluka o direktnom sporazumu

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (...


08-12-17 14:46

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - mr Bakir Karahodža

U skladu sa članom 41. stav (3) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajev...


08-12-17 06:44

Upis studenata Trećeg ciklusa studija - Doktorskog studija u studijsku 2017/2018. godinu

Za upis u odgovarajuću godinu trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u stud...


30-11-17 12:24

Odluka o direktnom sporazumu

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ...


28-11-17 08:14

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu biti će odr...


22-11-17 11:25

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - Enio Kaljić

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Enio Kaljić, magistar elektrotehnike – diplomir...


22-11-17 09:55

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - mr Namir Škaljo

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr Namir Škaljo, prezentirat će prijedlog teme ...


22-11-17 09:02

Stavljanje na uvid projekta doktorske disertacije i izvještaja o ocjeni disertacije - mr Sead Delić

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Elektr...


20-11-17 14:24

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - mr Sead Dizdarević

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr Sead Dizdarević, prezentirat će prijedlog ...


20-11-17 14:23

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - mr Suada Hadžović

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr Suada Hadžović, prezentirat će prijedlog tem...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  11:23 08/08 2008

XXVI International Conference on Information,
Communication and Automation Technologies

ICAT 2017

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 26-28, 2017.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba