Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo nastava | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

14-11-15 08:07

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademsk...


12-11-15 13:48

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), 70. stav (1), (3) i (6), 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama ...


11-11-15 15:51

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


08-11-15 07:12

Odbrana doktorske disertacije mr Emira Sokića

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

 

O B A ...


08-11-15 07:12

Odbrana doktorske disertacije mr Ajle Merzić

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

O...


05-11-15 08:22

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima, magistrantima i doktorantima Univerziteta u Sarajevu

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima, magistrantima i doktorantima Univerziteta u Saraje...


04-11-15 10:35

Odbrana doktorske disertacije Dinka Osmankovića, magistara elektrotehnike - diplomiranog inženjera elektrotehnike

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

 

Obavješt...


29-10-15 09:27

Predavanje: "Optimal 3D Point Clouds from Mobile Laser Scanning"

Predavanje u organizaciji IEEE Systems, Man and Cybernetics lokalnog Chaptera, će održati prof. Andr...


28-10-15 14:02

Stipendije za boravak na Technische Universität Braunschweig u okviru Erasmus+ programa

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je potpisao međuinstitucijski sporazum sa Technische Universität...


26-10-15 14:44

Obavještenje o izmjeni termina/mjesta prezentacije prijedloga teme doktorske disertacije mr Harisa Dizdarevića

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  13:23 08/08 2008

XXV International Conference on Information,
Communication and Automation Technologies

ICAT 2015

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 29-31, 2015.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba