Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo nastava | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

16-04-14 08:27

Odluka o postupku objave rezultata ispita

Univerzitet u Sarajevu

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

 

Na osnovu člana 95. Statuta Univerzi...


16-04-14 08:19

Odbrana doktorske disertacije Mr Enesa Seletovića

Univerzitet u Sarajevu

Elektrotehnički fakultet

Sarajevo

 

Obavještava da će

 

Mr ENES SALETOV...


11-04-14 15:02

Odbrana magistarskog rada Lejle Kadrić, dipl.ing.el.

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

Sarajevo

 

Obavješ...


11-04-14 08:17

Kantonalno takmičenje iz Informatike za učenike srednjih škola u Kantonu Sarajevo

Kantonalno takmičenje iz Informatike za srednje škole u školskoj 2013/2014. godini će se održati u s...


20-03-14 09:13

Dodatne informacije u vezi Konkursa za izbor jednog asistenta na Odsjeku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

U pojedinim sredstvima javnog informisanja, tokom posljednje dvije sedmice, pojavio se niz reakcija ...


19-03-14 09:21

Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) kandidata mr Butković Asmir

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Sarajevo, 19.03.0.2014. godine

Zmaja o...


19-03-14 09:19

Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) kandidata mr Trstenjak Brune

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Sarajevo, 19.03.0.2014. godine

Zmaja o...


14-03-14 10:52

Projekti mobilnosti EUROWEB i ERAWEB – otvoreni konkursi za prijavu

S ciljem povećanja prijava za mobilnost od visokoškolskih ustanova iz polja tehničkih nauka, Evropsk...


08-03-14 15:12

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

KONKURS za izbor akadem...


28-02-14 16:39

Prvi mart, Dan nezavisnosti BiH

Zbog obilježavanja Prvog marta, Dana nezavisnosti BiH, 01.03.2014. godine je neradni dan na ETF-Sara...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  13:23 08/08 2008

X International Symposium on Telecommunications

BIHTEL 2014

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 27-29, 2014.

 

 

Anketa za bivše studente koji su završili Drugi ciklus studija po Bologna programu


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba