Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

Programi mobilnosti

Projekti mobilnosti
Mobilnost akademskog i stručnog osoblja, te studenata na UNSA...

30-06-16 13:29

Rezultati zadataka s Probnog prijemnog ispita u akademskoj 2016/2017. godini

Objavljeni su Rezultati zadataka s Probnog prijemnog ispita u akademskoj 2016/2017. godini održanog ...


30-06-16 13:25

Odluka o direktnom sporazumu

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ...


27-06-16 12:02

Odluka o obavezi primjene Izjave o autentičnosti radova

Na osnovu člana 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.4...


25-06-16 09:05

Instruktivna nastava iz Matematike 1 za predbolonjske studente

Instruktivna nastava iz Matematike 1 za predbolonjske studente počinje u ponedjeljak, 27.6.2016. god...


24-06-16 15:00

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini

Prijemni ispit iz matematike za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničk...


24-06-16 14:56

Odluka o direktnom sporazumu

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ...


22-06-16 11:41

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), 70. stav (1), (3) i (6), 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama ...


21-06-16 11:40

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), 70. stav (1), (3) i (6), 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama ...


18-06-16 01:47

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  13:23 08/08 2008

XI International Symposium on Telecommunication

BiHTel 2016

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 24-26, 2016.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba