Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

Programi mobilnosti

Projekti mobilnosti
Mobilnost akademskog i stručnog osoblja, te studenata na UNSA...

19-02-20 10:11

Uvid javnosti u korigovanu radnu verziju doktorske disertacije - Dejan Bešlija

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu ...


18-02-20 13:09

Ispiti iz predbolonjsih predmeta

Ispiti iz predbolonjsih predmeta:

 

Principi gradnje sistema upravljanja i zaštite u EES - utorka ...


07-02-20 14:51

Odbrana doktorske disertacije - mr. Almir Salihbegović

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

 

 

O B A ...


05-02-20 06:51

Odbrana doktorske disertacije - Almir Marić

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

 

O B A ...


04-02-20 09:21

Obrana doktorske disertacije - mr. Asmir Butković

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

 

O B A ...


03-02-20 06:54

Projektovanje digitalnih sistem

Ispit predbolonjskog studija za predmet Projektovanje digitalnih sistema u okviru

januarsko/februar...


02-02-20 12:18

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  09:07 06/02 2018

XXVII International Conference on Information,
Communication and Automation Technologies

ICAT 2019

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 20-23, 2019.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba