Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo nastava | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

20-01-15 15:48

Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) Mahira Muratovića, me-dipl.ing.el

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

...


15-01-15 20:33

Odbrana magistarskog rada

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

...


15-01-15 20:32

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


15-01-15 20:31

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


15-01-15 08:16

Odbrana doktorske disertacije Mr. Adnana Huremovića, dipl.ing.el

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

...


13-01-15 16:54

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


13-01-15 10:49

Takmičenje za studente Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu: CODE-OFF @ ETF SARAJEVO

Authority Partners Inc. u saradnji sa Microsoft BiH i EESTEC LC Sarajevo, organizuje “Code-off @ ETF...


10-01-15 13:31

JAVNI KONKURS za izbor DEKANA Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za mandatni period 2015 - 2019

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Saraj...


10-01-15 13:25

KONKURS za izbor akademskog osoblja na ETF-Sarajevo

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

KONKURS za izbor akademsk...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  13:23 08/08 2008

X International Symposium on Telecommunications

BIHTEL 2014

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 27-29, 2014.

 


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba