Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

Programi mobilnosti

Projekti mobilnosti
Mobilnost akademskog i stručnog osoblja, te studenata na UNSA...

28-04-16 18:11

Upis u ljetni semestar akademske 2015/2016. godine za studente trećeg ciklusa studija

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2015/2016. godine, za studen...


19-04-16 09:45

Izmjena obavještenja o odbrani teme doktorske disertacije mr Fehima Velića

Vrši se izmjena obavještenja objavljenog 11. aprila 2016. godine, o prezentaciji prijedloga teme dok...


12-04-16 14:11

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademsko...


11-04-16 13:27

Prezentiratacija prijedloga teme doktorske disertacije mr Fehima Velića

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

...


08-04-16 12:59

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


05-04-16 10:59

Predavanje Prof.Dr Mladena Kezunovića: "Flexible load: why, when and how"

 

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu ima čast pozvati zainteresovane studente, akadems...


04-04-16 12:57

Odluka o direktnom sporazumu

Broj: 02-1-1382/16

Dana: 28.03.2016. godine

 

 

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajev...


01-04-16 13:05

Odluke Disciplinske komisije nakon utvrđivanja disciplinske odgovornosti studenata

Na osnovu člana 140. stav (6) Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Dekana Elektrotehničkog fakult...


25-03-16 07:48

Solarno drvo - svečano otvaranje

Udruženje studenata i inženjera elektrotehnike IEEE BS poziva sve zainteresovane na svečano otvaranj...


16-03-16 10:05

Predavanje dr. Davora Svetinovića: "On the Nature of Bitcoin as a Social Network"

Elektrotehnički fakultet Univetziteta u Sarajevu ima čast pozvati zainteresovane na predavanje dr. D...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  13:23 08/08 2008

XI International Symposium on Telecommunication

BiHTel 2016

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 24-26, 2016.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba