Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

Programi mobilnosti

Projekti mobilnosti
Mobilnost akademskog i stručnog osoblja, te studenata na UNSA...

26-09-16 04:09

Produženje roka za upis

Obavještavaju se studenti da je upis u akademsku 2016./2017. produžen do 30.09.2016. godine.


21-09-16 13:57

Poziv na predavanje - "Advanced Concepts of Public Safety and Security"

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu u suradnji sa EMC d.o.o. ima čast pozvati zainteres...


15-09-16 11:38

Odbrana doktorske disertacije mr Pamele Njemčević

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

O...


08-09-16 17:12

Odluka o pravu studenata koji obnavljaju studijsku godinu da pohađaju nastavu i polažu nastavne predmete iz naredne studijske godine

Na osnovu čl. 60. stav (3) i 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sa...


08-09-16 15:03

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u S...


08-09-16 15:02

Rokovi za odbranu završnih radova Prvog i Drugog ciklusa studija

Završni radovi na prvom i drugom ciklusu studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu mogu se br...


08-09-16 15:00

Promjena odsjeka za studente Prvog ciklusa studija

Na osnovu Odluke broj: 04-1-1817/16 od 09.05.2016. godine studenti Prvog ciklusa studija mogu jedanp...


08-09-16 14:59

Upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija (ponovci), drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija

Za ponovni upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija, drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija na E...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  11:23 08/08 2008

XI International Symposium on Telecommunication

BiHTel 2016

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 24-26, 2016.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba