Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo nastava | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

28-02-15 07:24

Odbrana doktorske disertacije Mr. Senada HUSEINBEGOVIĆA, dipl.ing.el

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

...


27-02-15 20:40

Upis na sve semestre Cisco Akademije

Cisco Networking Academy Program (CNAP)

Elektrotehnički fakultet Sarajevo objavljuje

upis u sve se...


26-02-15 14:42

Dan nezavisnosti BiH

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH kojom se u povodu obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i H...


21-02-15 18:12

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


21-02-15 18:12

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


21-02-15 18:11

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


19-02-15 08:40

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor...


10-02-15 12:57

Upis u ljetni semestar akademske 2014/2015 godine za studente prvog, drugog ciklusa studija i studente upisane na ekvivalenciju zvanja

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2014/2015 godine pomjera se ...


05-02-15 11:14

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


04-02-15 08:27

Odbrana doktorske disertacije Mr.Sc Razije TURČINHODŽIĆ, dipl.ing.el

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

O...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  13:23 08/08 2008

XXV International Conference on Information,
Communication and Automation Technologies

ICAT 2015

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 29-31, 2015.

 


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba