Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo nastava | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

21-10-14 15:17

Odbrana magistarskog rada

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

...


17-10-14 16:18

Raspored nastave u zimskom semestru akademske 2014/2015 godine [v.2014-10-17]

Objavljena je nova verzija [v.2014-10-17] Rasporeda nastave u zimskom semestru akademske 2014/2015 g...


16-10-14 23:24

Preliminarna rang-lista kandidata za upis na Treći ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2014/2015. godini (drugi upisni rok

Na osnovu člana 84. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju - prečišćen tekst ("Službene novine Kanton...


16-10-14 09:14

Konkurs za izbor akademskog osoblja na ETF-Sarajevo

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbo...


15-10-14 09:32

Konkurs za izbor akademskog osoblja na ETF-Sarajevo (Računarstvo i informatika)

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izb...


13-10-14 09:00

Soft Skills Akademija

Soft Skills Akademija već treću godinu u organizaciji EESTEC LC Sarajevo od 1. do 3. novembra pruža ...


10-10-14 15:35

Raspored nastave u zimskom semestru [v.2014-10-10]

Objavljena je nova verzija [v.2014-10-10] rasporeda nastave za zimski semstar akademske 2014/2015 go...


10-10-14 08:43

Predavanja iz oblasti visokonaponskih prekidača (energetika)

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Odsjek za elektroenergetiku

P r e d a ...


09-10-14 09:01

Odbrana doktorske disertacije Mr Enesa SALETOVIĆA, dipl.ing.el.

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  13:23 08/08 2008

X International Symposium on Telecommunications

BIHTEL 2014

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 27-29, 2014.

 


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba