Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo nastava | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

29-08-14 15:48

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita 01.09.2014, a za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija

Objavljen je spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu Prvog ci...


29-08-14 13:11

Izmjene važnih datuma bitnih za polaganje prijemnog ispita (01.09.2014)

Uslijed tehničke greške došlo je do pomijeranja u PREGLEDU VAŽNIJIH DATUMA, bitnih za kandidate koji...


16-08-14 07:20

KONKURS za izbor akademskog osoblja

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

KONKURS za izbor akadem...


30-07-14 13:38

Besplatan kurs razvoja iOS aplikacija za studenate

Academy387 (http://www.academy387.com) nudi besplatan kurs razvoja iOS aplikacija za petnaest studen...


28-07-14 08:16

Upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA ELEKTROTEHNIČK...


26-07-14 11:28

Obajva Konkursa za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studja na UNSA

Prema informacijama koje smo dobili od Rektorata UNSA (Prilog), Konkurs za upis studenata u prvu god...


22-07-14 08:10

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


14-07-14 15:54

Drugi upisni rok za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Kandidati koji nisu primljeni u prvom upisnom roku za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa st...


14-07-14 12:00

Konačne rang liste kanidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo, a nakon održanog prijemnog ispita 08.07.2014. godine

Nastavnonaučno vijeće ETF-Sarajevo je na svojoj sjednici 14.07.2014. godine usvojilo Konačne rang li...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  13:23 08/08 2008

X International Symposium on Telecommunications

BIHTEL 2014

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 27-29, 2014.

 

 

Anketa za bivše studente koji su završili Drugi ciklus studija po Bologna programu


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba