Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo nastava | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

23-07-15 13:58

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


23-07-15 13:58

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


23-07-15 13:57

Odbrana magistarskog rada

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

...


15-07-15 08:54

Raspored nastavnih aktivnosti za period august - septembar studijske 2014/2015. godine

Na osnovu člana 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. ...


14-07-15 17:09

Ugovori o učenju za kandidate koji upisuju prvu godinu Prvog ciklusa studija

Objavljeni su Ugovori o učenju na matičnoj instituciji (Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fak...


14-07-15 11:14

Upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Ele...


13-07-15 13:02

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2015/2016 godini

Objavljena je Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Saraje...


10-07-15 09:10

Odluka o načinu plaćanja participacije za troškove studija

Na osnovu člana 125. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - p...


07-07-15 12:12

Način ulaganja prigovora na rezultate prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016 godini

Na objavljene liste, kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta, pute...


07-07-15 12:11

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 06.07.2015. godine

Objavljena su Rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 06.07.2015. godine za upis studenata u ...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  13:23 08/08 2008

XXV International Conference on Information,
Communication and Automation Technologies

ICAT 2015

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 29-31, 2015.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba