Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

Programi mobilnosti

Projekti mobilnosti
Mobilnost akademskog i stručnog osoblja, te studenata na UNSA...

19-04-18 12:44

Odbrana magistarskog rada - Senad Čoko

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


10-04-18 18:02

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 održati će se u idućim terminima:

 

-Matematika 1 (p...


09-04-18 08:17

Apsolventski rok

Apsolventski rok će se održati u periodu: 15.4-22.4 2018. u terminima koji će biti oglašeni poslije ...


06-04-18 07:03

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja konferencije i organizacije keteringa u Sarajevu

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14) (u...


06-04-18 07:02

Odbrana doktorske disertacije - mr Nermin Goran

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

 

O B A ...


03-04-18 16:11

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademsko...


09-03-18 15:14

Ispit iz predmeta Osnovi elektrotehnike (ETF-A)

Ispit iz predmeta Osnovi elektrotehnike (AB) će biti održan u četvrtak, 22.03.2018., sa početkom u 1...


09-03-18 08:59

Odbrana magistarskog rada - ISMAIL DŽIHANA

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


07-03-18 09:49

Stavljanje na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije - mr Bakir Karahodža

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Elektr...


06-03-18 13:45

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 (ETF-A)

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 održati će se u idućim terminima:

 

-Matematika 1 (p...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  09:07 06/02 2018

XXVI International Conference on Information,
Communication and Automation Technologies

ICAT 2017

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 26-28, 2017.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba