Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo nastava | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

24-05-15 08:08

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademsk...


23-05-15 13:18

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izbor akadem...


15-05-15 10:57

Dan otvorenih vrata na ETF-Sarajevo

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, jedna od najvećih i najrespektabilnijih domaćih vi...


15-05-15 09:08

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije mr Emira SOKIĆA, dipl.ing.el.

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

O...


15-05-15 09:06

Odbrana magistarskog rada

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

...


15-05-15 09:05

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


15-05-15 09:05

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


15-05-15 09:05

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


03-05-15 08:34

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izbo...


30-04-15 08:34

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  13:23 08/08 2008

XXV International Conference on Information,
Communication and Automation Technologies

ICAT 2015

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 29-31, 2015.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba