Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

Programi mobilnosti

Projekti mobilnosti
Mobilnost akademskog i stručnog osoblja, te studenata na UNSA...

24-05-16 15:16

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz matematike

Pripremna nastava iz ELEMENTARNE MATEMATIKE za kandidate koji namjeravaju polagati prijemni ispit iz...


24-05-16 13:13

LECTURE "REAL WORLD HAPTICS" BY PROF. KOUHEI OHNISHI FROM KEIO UNIVERSITY, JAPAN

In cooperation with Keio University (Japan) and Sabancı University (Turkey), we are announcing a pos...


20-05-16 09:34

Prezentacija američkih programa obrazovnih bilateralnih razmjena

U okviru redovne informativne kampanje predstavnici Američke ambasade i Ureda za odnose s javnošću p...


17-05-16 08:39

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademsko...


16-05-16 08:26

Odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

...


14-05-16 17:55

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izbor akadems...


10-05-16 10:33

Dan otvorenih vrata na ETF-Sarajevo

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, jedna od najvećih i najrespektabilnijih domaćih vi...


28-04-16 18:11

Upis u ljetni semestar akademske 2015/2016. godine za studente trećeg ciklusa studija

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2015/2016. godine, za studen...


19-04-16 09:45

Izmjena obavještenja o odbrani teme doktorske disertacije mr Fehima Velića

Vrši se izmjena obavještenja objavljenog 11. aprila 2016. godine, o prezentaciji prijedloga teme dok...


12-04-16 14:11

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademsko...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  13:23 08/08 2008

XI International Symposium on Telecommunication

BiHTel 2016

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 24-26, 2016.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba