Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo nastava | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH
Nakon ETFa

Kako i zašto upisati ETF
Saznajte kako i zašto upisati ETF, koje su prednosti i perspektive Vas kao studenta i kasnije kao inženjera

ETF-B

Studij ETF-B
Saznajte više o novom programu studija na ETF-u

ETF-A

Studij ETF-A
Saznajte više o starom programu studija na ETF-u

Odsjeci

Odsjeci
Više o odsjecima, djelatnostima, saradnicima, ...

Naučni rad

@ETF
Život na ETF-u: organizacije, studentski projekti...

03-09-15 14:09

Preliminarne rang-liste kandidata po naknadnom konkursu za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija u studijskoj 2015/2016. godini

Na osnovu člana 76. st. (2) i (3) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", ...


03-09-15 12:45

Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2015/2016 godini

U skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sar...


02-09-15 15:40

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 02.09.2015 godine

Objavljena su rješenja zadataka sa prijenog ispita održanog 02.09.2015. godine za upis studenata u p...


01-09-15 12:33

JAVNI KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

Na osnovu čl. 74. i 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 ...


31-08-15 13:45

Konkurs za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

KONKURS za izbor akademsk...


29-08-15 06:25

Upis u prvu godinu Prvog cilusa studija [ispravka]

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Ele...


28-08-15 15:27

Potrebna dokumenta i uplate za upis u sve godine oba ciklusa studija

Za ponovni upis u prvu, drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u ...


28-08-15 15:26

Evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015./2016. godini

Za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta potrebno predati sljedeća dokumenta:

1. Indek...


28-08-15 15:16

Upis u drugu i treću godinu Prvog i drugu godinu Drugog ciklusa studija

Za upis u drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija, za upis u drugu godinu Drugog ciklusa studija ...


go to Archive ->


Posljednja izmjena:  13:23 08/08 2008

XXV International Conference on Information,
Communication and Automation Technologies

ICAT 2015

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
October 29-31, 2015.


© 2007 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba