Naziv titule koja se stiče završetkom studija:

Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za telekomunikacije

 


Glavna oblast studiranja: Telekomunikacije


Ciklus studija: Prvi ciklus studija (Bakalaureat)


Minimalan broj stečenih ECTS: 180


Zvanično trajanje studijskog programa: Šest semestara/Tri godine


Uslovi za upis: Završena srednja škola u trajanju od četiri godine i prijemni ispit iz matematike


Način studiranja: Full-time


Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski


Akreditacija: ASIIN, Euro-Inf®


Obrazovni ciljevi:

Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, odsjek telekomunikacije:

 • posjeduje fundamentalna znanja iz matematike, fizike, elektrotehnike, elektronike, elektromagnetike i teorije informacija potrebna inženjerima elektrotehnike sa fokusom na primjenu u oblasti telekomunikacija
 • ima široko obrazovanje iz oblasti elektrotehnike i telekomunikacija sa uvidom u aktuelnu problematiku telekomunikacija što ga osposobljava da identifikuje i rješava inženjerske probleme iz oblasti telekomunikacija i doprinosi projektovanju telekomunikacionih sistema i procesa
 • posjeduje slijedeće vještine neophodne da radi kao inženjer telekomunikacija:
  • projektovanje, planiranje, operativno vođenje i održavanje: komunikacionih sistemima i softverskih aplikacija potrebnih za rad ovih sistema; elektroničkih sistemima vezanih za telekomunikacione sisteme; komunikacionih mreža, telemetrijskih i sličnih aplikacija;sistema za obradu signala
  • projektovanje komponenti i podsistema telekomunikacionih sistema
 • posjeduje znanja, vještine i kompetencije koje omogućavaju nastavak školovanja iz oblasti telekomunikacija ili srodnih oblasti
 • osposobljen je pratiti i koristiti relevantnu stručnu literaturu i kotinuirano usvajati nova znanja kroz neformalne metode učenja i njihovu primjenu u praksi, te svjestan neophodnosti daljeg usavršavanja u struci kroz proces cjeloživotnog učenja
 • posjeduje odgovarajuće komunikacione vještine, spreman je na timski rad sa ljudima iz iste ili drugih oblasti, te posjeduje odgovornost prema profesiji i društvu u cjelini.

 


Ishodi učenja:

Student po okončanju prvog ciklusa studija posjeduje slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

 • osnovno znanje iz matematike i fizike, kao i dublje znanje i razumijevanje elektrotehnike
 • osnovna inženjerska znanja iz pristupa analizi, iskazivanju i rješavanju problema
 • uvid u povezanost telekomunikacija sa elektrotehnikom i drugim inženjerskim disciplinama, kao i sa matematikom, fizikom i informatikom
 • znanja iz informatike i programiranja potrebna za primjenu računarskih metoda
 • dobra specijalistička znanja iz slijedećih oblasti telekomunikacija: elektronika, elektromagnetna polja i prostiranje talasa, teorija informacija, signala i sistema u telekomunikacijama, telekomunikacijske tehnike, čvorišta u telekomunikacionim mrežama, bežične telekomunikacije, umrežavanje, mrežni protokoli i teorija prometa,
 • sposobnost izbora i primjene odgovarajućih inženjerskih principa i matematičkih i računarskih metoda na probleme iz oblasti telekomunikacija
 • sposobnost identifikacije, analize i iskazivanja problema u telekomunikacijama sa kojima se nisu susreli tokom školovanja
 • sposobnost rješavanja navedenih problema primjenom stečenih inženjerskih znanja, opštih znanja iz matematike, fizike i informatike, te specijalističkih znanja iz telekomunikacija uz pomoć odgovarajuće literature koju su osposobljeni pronaći
 • sposobnost da osmisle i provedu testove i eksperimente iz oblasti telekomunikacija iz kojih mogu izvesti zaključke i provjeriti hipoteze
 • sposobnost analize, sinteze i konfiguracije:
  • komunikacionih sistema
  • elektroničkih sistemima vezanih za telekomunikacione sisteme
  • komponenti i podsistema telekomunikacionih sistema
  • komunikacionih mreža, telemetrijskih i sličnih aplikacija
  • sistema za obradu signala
  • komunikacionih sistema i softverskih aplikacija potrebnih za rad ovih sistema
 • upotrebom odgovarajućih metoda i tehnika uzimajući u obzir naučne, tehničke, društvene, okolišne i ekonomske uslove i standardev
 • poznavanje upotrebe telekomunikacija u praksi, poznavanje standarda i shvatanje uticaja koje telekomunikacioni sistemi, njihove rad i održavanje aktivnosti imaju na okolinu i shvatanje potrebe za održivim razvojem
 • shvatanje potrebe i ostvarivanje stalnog praćenja razvoja telekomunikacija i učenja novih principa, tehnika i tehnologija u svim gore pomenutim oblastima telekomunikacija
 • sposobnost rada u različitim profesionalnim oblastima zahvaljujući stečenim opštim, specijalističkim i metodološkim kompetencijama
 • sposobnost komunikacije sa kolegama i javnošću o pitanjima i problemima vezanim za sve oblasti telekomunikacija
 • sposobnost individualnog i timskog rada, organizovanja i realizacije projekata
 • pripremljenost na zahtjeve industrije ili akademije kada budu angažovani nakon završetka studija.

 


Plan i program studija:

 • Za pregled i preuzimanje plana i programa kliknite ovdje.

 


© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba