Naziv titule koja se stiče završetkom studija:

Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za računarstvo i informatika

 


Glavna oblast studiranja: Računarstvo i informatika


Ciklus studija: Prvi ciklus studija (Bakalaureat)


Minimalan broj stečenih ECTS: 180


Zvanično trajanje studijskog programa: Šest semestara/Tri godine


Uslovi za upis: Završena srednja škola u trajanju od četiri godine i prijemni ispit iz matematike


Način studiranja: Full-time


Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski


Akreditacija: ASIIN, Euro-Inf®


Obrazovni ciljevi:

Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, odsjek računarstvo i informatika:

 • posjeduje fundamentalna znanja iz matematike, fizike, elektrotehnike, elektronike, programiranja, računarskih algoritama, računarskih arhitektura i operativnih sistema potrebna inženjerima elektrotehnike sa fokusom na primjenu u oblasti računarstva i informatike
 • ima široko obrazovanje iz oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa sa uvidom u aktuelnu problematiku iz pomenutih oblasti, što ga osposobljava da identifikuje i rješava inženjerske probleme iz računarstva i informatike
 • posjeduje vještine neophodne da radi kao inženjer računarstva i informatike na poslovima analize, projektovanja, implementacije i održavanja hardvera i softvera računarskih sistema za različite namjene
 • posjeduje znanja, vještine i kompetencije koje omogućavaju nastavak školovanja i cjeloživotno učenje
 • posjeduje odgovarajuće komunikacione vještine, spreman je za timski rad sa ljudima iz iste ili drugih oblasti, te posjeduje odgovornost prema profesiji i društvu u cjelini

 


Ishodi učenja:

Student po okončanju prvog ciklusa studija posjeduje slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

 • osnovno znanje iz matematike, fizike i elektrotehnike, kao i dublje znanje i razumijevanje u oblasti računarskih nauka
 • sposobnost analize, identifikacije i definiranja zahtjeva odgovarajućih problemima iz oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa
 • sposobnost projektovanja i implementacije računarski baziranih procesa i komponenti, uključujući i programiranje potrebnih rješenja
 • uvid u povezanost računarskih nauka sa elektrotehnikom i drugim inženjerskim disciplinama, kao i sa matematikom i fizikom
 • dobra znanja iz sljedećih oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa: diskretne strukture, programiranje i programski jezici, računarski algoritmi i strukture podataka, softverski inžinjering, računarske arhitekture i mreže računara, operativni sistemi, računarska grafika, inteligentni sistemi, informacioni sistemi
 • sposobnost izbora i primjene odgovarajućih inženjerskih principa i matematičkih i računarskih metoda na probleme iz oblasti računarstva i informatike
 • sposobnost identifikacije, analize i iskazivanja problema u oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa sa kojima se nisu susreli tokom školovanja primjenom stečenih inženjerskih znanja, opštih znanja iz matematike, fizike i elektrotehnike, te specijalističkih znanja iz računarskih nauka i softverskog inžinjeringa, uz pomoć odgovarajuće literature koju su osposobljeni pronaći
 • sposobnost da osmisle i provedu testove i eksperimente iz oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa iz kojih mogu izvesti zaključke i provjeriti hipoteze
 • sposobnost analize, projektovanja i implementacije komponenti računarskih sistema (programi, baze podataka, hardverski podsistemi, itd.) upotrebom odgovarajućih metoda i tehnika uzimajući u obzir naučne, tehničke, društvene, okolišne i ekonomske uslove i standarde
 • poznavanje standarda i shvatanje uticaja koje računarski sistemi, njihov rad i održavanje imaju na okolinu
 • shvatanje potrebe i ostvarivanje stalnog praćenja razvoja računarskih sistema i učenja novih principa, tehnika i tehnologija u svim gore pomenutim oblastima
 • sposobnost rada u različitim profesionalnim oblastima zahvaljujući stečenim opštim, specijalističkim i metodološkim kompetencijama
 • sposobnost komunikacije sa kolegama i javnošću o pitanjima i problemima vezanim za sve oblasti računarstva i informatike
 • sposobnost individualnog i timskog rada, organizovanja i realizacije projekata
 • pripremljenost na zahtjeve industrije ili akademije kada budu angažovani nakon završetka studija

 


Plan i program studija:

 • Plan i program studija Računarstva i informatike koji je aktuelan od studijske 2014/2015 godine možete pogledati na slijedećem linku.
 • Plan i program studija za prethodne akademske godine možete pogledati na slijedećem linku.

 


© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba