Naziv titule koja se stiče završetkom studija:

Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za elektroenergetiku

 


Glavna oblast studiranja: Elektroenergetika


Ciklus studija: Prvi ciklus studija (Bakalaureat)


Minimalan broj stečenih ECTS: 180


Zvanično trajanje studijskog programa: Šest semestara/Tri godine


Uslovi za upis: Završena srednja škola u trajanju od četiri godine i prijemni ispit iz matematike


Način studiranja: Full-time


Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski


Akreditacija: ASIIN, EUR-ACE®


Obrazovni ciljevi:

Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, odsjek elektroenergetika:

 • može imati uspješnu i produktivnu inženjersku karijeru sa svim neophodnim kompetencijama, osposobljen je za timski rad kao i za komunikaciju sa saradnicima različitih profesija, može donositi tehnički ispravne ocjene o odgovarajućim tehničkim problemima iz oblasti elektroenergetike, do kojih se dolazi detaljnijom analizom konkretnog problema;
 • posjeduje znanja, vještine i kompetencije koje omogućavaju nastavak školovanja i cjeloživotno učenje;
 • razumije principe matematičkih, prirodnih nauka, osnova elektrotehnike i osnova informatike;
 • posjeduje znanja osnovnih principa projektiranja, modeliranja i rješavanja konkretnih problema u oblasti elektroenergetike;
 • u stanju je voditi posebnu brigu o zaštiti okoline;
 • u stanju je voditi računa o energetskoj efikasnosti i proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora;

 


Ishodi učenja:

Student po okončanju prvog ciklusa studija posjeduje slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

 • primjena znanja iz fizikalnih znanosti, iz znanosti matematike i osnova inženjerstva za rješavanje problema srednjeg nivoa u sektoru elektroenergetike;
 • projektiranje i obavljanje eksperimenata srednje složenog nivoa u elektroenergetici, te analiziranje i interpretacija rezultata dobijenih tim eksperimentima;
 • projektiranje komponenti, sistema – posebno električnih instalacija u elektroenergetici i zgradarstvu, i opreme koja je karakteristična za elektroenergetiku;
 • efikasan rad u multiprofesionalnim timovima uključujući tehničke stručnjake sa različitim predznanjima i usmjerenjima;
 • identificiranje i definiranje problema u sektoru elektroenergetike te generiranje i rješavanje problema srednje složenosti;
 • osnovi profesionalne i etičke odgovornosti kod praktične službe inženjera u elektroenergetici srednjeg nivoa složenosti;
 • efikasna govorna i pisana stručna komunikacija;
 • razumijevanje uloge i važnosti elektroenergetike u društvu na svim nivoima njegove organizacije;
 • korištenje tehnike, vještina potrebnih modernom inženjerstvu uključivo osnove računarstva i programiranja kod rješavanja problema srednje složenog nivoa u elektroenergetici;

 


Plan i program studija:

 • Za pregled i preuzimanje plana i programa kliknite ovdje.

 


© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba