Za prijavu i odbranu doktorske disertacije na Elektotehničkom fakultetu Sarajevo, pored opštih pravila utvrđenih Zakonom i pravilima Univerziteta u Sarajevu, procedura se mora obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku podnošenja i prihvatanja teme doktorskog rada na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku.

Takodjer, doktorske disertacije kao i magistarske teze, moraju biti uskladjene sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju doktorske disertacije i magistarskog rada na ETF-Sarajevo koji možete preuzeti na slijedećem linku.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba