Naziv titule koja se stiče završetkom studija:

Magistar/master - Diplomirani inženjer elektrotehnike, Odsjek za elektroenergetiku

 


Glavna oblast studiranja: Elektroenergetika


Ciklus studija: Drugi ciklus studija (Magistar)


Minimalan broj stečenih ECTS: 120


Zvanično trajanje studijskog programa: Četiri semestara/Dvije godine


Uslovi za upis: Završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje 180 ECTS, prijemni ispit iz odabranih oblasti elektroenergetike i matematike


Način studiranja: Full-time


Zvanični radni jezik: Bosanski/Hrvatski/Srpski


Obrazovni ciljevi:

Magistar elektrotehnike - diplomirani inžinjer elektrotehnike, odsjek Elektroenergetika:

 • posjeduje široka znanja u oblasti analize složenih problema iz oblasti elektroenergetskih sistema 
 • ima široko obrazovanje iz oblasti razvoja i korištenja sistema automatiziranog mjerenja i upravljanja u oblasti elektroenergetike
 • posjeduje vještine za formuliranje, analiziranje i korištenje numeričkih metoda za rješavanje složenih problema iz elektroenergetike koji se opisuju preko parcijalnih diferencijalnih jednačina
 • posjeduje odgovarajuće vještine za uvođenje fundamentalnih koncepata visokonaponskog inžinjerstva te analiziranje i iz domene specifičnih fizičkih fenomena na visokim naponima
 • posjeduje znanja, vještine i kompetencije za sistematično prezentiranje prelaznih i stalnih smetnji koje dovode do slabljenja kvalitete električne energije
 • posjeduje znanja o novim tehnološkim aspektima u oblasti proizvodnje, prenosa, upotrebe i skladištenja električne energije
 • posjeduje znanja,  vještine i kompetencije iz oblasti ispitivanja i održavanja električnih instalacija
 • posjeduje odgovarajuća znanja i vještine o karakteristikama ulaganja u elektroenergetski sektor te o privatizaciji i deregulaciji u elektroenergetskom sektoru.

 


Ishodi učenja:

Student po okončanju drugog ciklusa studija posjeduje slijedeća znanja, vještine i kompetencije:

 • znanja i razumijevanje upravljanja sistema s istosmjernim i izmjeničnim električnim mašinama u statičkim i dinamičkim stanjima te njihovom primjenom u različitim vrstama elektromotornih pogona i mehatroničkih sistema u industriji, robotici, servopogonima električnim vozilima 
 • znanje i razumjevanje principa rada, konstrukcije, načina upravljanja i korištenja posebnih vrsta električnih mašina u različitim vrstama elektromotornih pogona i mehtroničkih sistema
 • opisivanje i modeliranje najsloženijih inžinjerskih problema
 • sposobnost analize i modeliranja složenih EES, integracija modela trofaznih tokova snaga i modela kratkih spojeva, modeliranje i analiza elektromagnetskih tranzijenata u frekventnoj i vremenskoj domeni
 • znanje i razumijevanje različitih vrsta prenaponskih naprezanja i ponašanje izolacijskih sistema kod djelovanja tih naprezanja
 • poznavanje načina izbora mjerne opreme i definisanje ispitnih krugova pri visokonaponskim ispitivanjima
 • sposobnost korištenja modernih simulacijskih softvera za analize elektromagnetskih tranzijenata u vremenskoj domeni
 • znanja iz primjene modernih senzora koji se koriste u sistemima automatiziranog mjerenja i upravljanja kao i primjene inteligentnih mjerno-upravljačkih sistema
 • sposobnost za formuliranje složenih inžinjerskih problema na način koji omogućuje njihovo numeričko rješavanje
 • sposobnost za sve analize određenih stanja odnosno režima rada složenih EES te izrada odgovarajućih projektnih rješenja koristeći se modernim softverskim alatima
 • sposobnost u upravljanju i eksploataciji savremenih elektroenergetskih sistema
 • sposobnost analiziranja sigurnosti i upravljanja havarijskim režimima elektroenergetskih sistema odnosno učešća u aktuelnom restrukturiranju elektroenergetskog sektora
 • poznavanje korištenja i kompetentnost u projektiranju nekonvencionalnih izvora električne energije (gorive ćelije, vodik, sunce, itd)
 • kompetentnost kod izrade projektne dokumentacije elektroenergetskih postrojenja korištenjem CAD paketa te zaštita i automatizacija elektroenergetskih postrojenja
 • sposobnost- kompetentnost projektiranja niskonaponskih razvoda i niskonaponskih instalacija u industrijskim i komercijalnim objektima
 • sposobnost projektiranja sistema distribuirane proizvodnje električne energije
 • znanje i razumijevanje modela finansiranja izgradnje objekata EES, analiziranje troškova proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije
 • kompetentnost pri analiziranju i pravljenju prijedloga pri odlučivanju kod rješavanja problema koji se odnose na sve aspekte utjecaja elektroenergetskog sistema na okolinu.

 


Plan i program studija:

 • Za pregled i preuzimanje plana i programa kliknite ovdje.

 


© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba