Djelatnosti Odsjeka za računarstvo i informatiku

Pored obrazovnih, Odsjek za računarstvo i informatiku ima i dodatne aktivnosti u oblastima:

 • Menadžment informacioni sistemi
 • Vještačka inteligencija
 • LAN, WAN i mrežne topologije
 • Računarske arhitekture
 • Nove informacione tehnologije
 • Sistemski i aplikativni softver
 • Objektno orjentisani programski jezici
 • Evoluciono računarstvo
 • Grafika i procesiranje slike
 • Naučni i tehnički informacioni sistemi
 • Softversko okruženje
 • Ekspertni sistemi
 • Računari u obrazovanju
 • Baze podataka i administracija baza podataka
 • Feasibility studije projekata informacionih sistema
 • Nadzor i podrška edukaciji korisnika
 • Hardverski i softverski sistemi (računarski sistemi) i njihove komponente

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba