Pored obrazovnih, odsjek za elektroenergetiku ima i dodatne aktivnosti u oblastima:

  • Prenosni, distributivni i industrijski sistemi (tokovi snaga, kratki spojevi, tranzijentna stabilnost, struje kvara kao elementi za dimenzioniranje parametara rasklopnih postrojenja sa uticajem indukcionih motora; studije zaleta motora; relejna zaštita; analiza pouzdanosti različitih konfiguracija mreža)
  • Elektromagnetni tranzijenti u elektroenergetskom sistemu (sklopni i atmosferski prenaponi; procedure koordinacije izolacije; zaštita od atmosferskih prenapona; trenutni prenaponi i tranzijentni naponi oporavka; jako brzi tranzijenti izazvani rastavljanjem u sistemima s gasnom izolacijom...);
  • Ekonomična upotreba korekcije faktora snage i proračun kondenzatorskih baterija u sistemima sa problemima izobličenja napona;
  • Električne mašine i uređaji
  • Sistemi katodne zaštite (cjevovodni rezervoari, pumpne stanice u vodosnadbijevanju, snadbijevanju gasom, rafinerijama nafte i hemijskoj industriji, skladištima itd...)
  • Elektrohemija i elektrostatika

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba