Djelatnosti Odsjeka za automatiku i elektroniku

Pored obrazovnih, Odsjek za automatiku i elektroniku ima i dodatne aktivnosti u oblastima:

  • Matematičko modeliranje za automatiku i procesnu kontrolu (tehnološki procesi, poslovne i investicione aktivnosti, implementacija)
  • Metode multikriterijalnog izbora alternativa (u dizajnu, produkcionim programima, marketinškim strategijama)
  • Primjena metodologija optimizacije (u tehničkim proračunima, kontroli tehnoloških procesa, kontroli resursa, kontroli saobraćaja)
  • Roboti, robotski sistemi i robotizacija procesa
  • Analogni i digitalni elektronski sistemi i uređaji Power electronics Logički dizajn
  • Automatski kontrolni sistemi (za tehnološke procese, diskretne procese)
  • Inteligentna kontrola
  • Elektronika sa specijalnim primjenama i
  • Akvizicija podataka, mjerenja, nadzor i kontrola sistema

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba