Odluke o isplatama za 2022

| Elektrotehnički fakultet | Odluke

U prilogu dokument sa isplatama za 2022 godinu.

2022_Drugi_Dio