Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 30.08.2021. godine do 27.09.2021. godine.

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, podnosi se…


Read more

Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 30. 08. 2021.godine do 10. 09. 2021. godine.

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u…


Read more

Upis počinje od 14.07.2021. godine i traje do 23.07.2021. godine.

Napomena: Utorak, 20.07.2021. godine je neradni dan, zbog obilježavanja vjerskog praznika (Kurban Bajram)

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu…


Read more

Objavljene su Konačne rang liste kandidata za upis na Prvi ciklus studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2021/2022 godini u prvom upisnom roku.

Rang-liste kandidata možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Kandidati koji nisu…


Read more

Na osnovu čl. 5. i 6. Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu o definiranju procedure realizacije naučnoistraživačkih seminara na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju (broj: 01-503/21 od 01.02.2021. godine) i Odluke Vijeća…


Read more

U skladu sa članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine, 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine i 01-260/20 od 30.09.2020. godine), zakazuje…


Read more

Objavljene su Preliminarne rang lista kandidata za upis u prvu godinu I. ciklusa studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2021/2022. godina (I. upisni rok) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a nakon prijemnog ispita iz…


Read more

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 01.07.2021. godine


Read more

Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na ETF-Sarajevo, te raspored kandidata po salama za polaganje ispita, možete preuzeti kao prilog ovog…


Read more

Kandidati koji su se prijavili na Konkurs za upis u prvu godinu 1. ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija, a verifikacija prijave im je odbijena zbog nedostajuće uplatnice za polaganje prijemnog ispita, su uplatnicu obavezni priložiti kroz…


Read more

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba