Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Komisija za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast “Računarstvo i informatika“ na Odsjeku za računarstvo i informatiku, za prijem u radni odnos s punim radnim vremenom, u sastavu:

 

red. prof. dr Selma Rizvić, dipl. ing.el. (naučna oblast “Računarstvo i informatika“), predsjednik

red. prof. dr Kemal Hajdarević, dipl. ing. el. (naučna oblast “Računarstvo i informatika“), član

vanr. prof. dr Vensada Okanović, dipl. ing. el. (naučna oblast “Računarstvo i informatika“), član

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba