Odluka o izuzeću od 12.05.2022.

ODLUKA

o izmjeni i dopuni

Odluke o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (br. 02-1104/22 od 08.03.2022. godine.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba