Upis u prvu/drugu godinu 3. (trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija u studijskoj 2021/2022. godini

Upis počinje od 11.01.2022. godine i traje do 18.01.2022. godine

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata na III (treći) ciklusa studija-doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, pored već predatih dokumenata, podnose:

1. Indeks-upisnicu, upisni list, semestralni list, dva prijavna lista – obrazac ŠV 20 (navedeni upisni materijal možete kupiti na Univerzitetu u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II);

2. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm);

3. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji u dva primjerka (preuzeti u Studentskoj službi);

4. Ugovor o studiranju u četiri primjerka (preuzeti u Studentskoj službi);

5. Dokaz o izvršenoj uplati školarine -uplatnica (primjer uplatnice u prilogu obavještenja);

Kandidati koji su primljeni na prvu/drugu godinu III ciklusa studija su dužni uplatiti iznos od 7.000,00 KM (ili 50% od ukupno utvrđenog iznosa, prilikom upisa u zimski semestar, a preostalih 50% najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru).

6. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za razvoj Informacionog sistema Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja);

7. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za razvoj Informacionog sistema Studentske službe/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja).

Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati (osim srijede).

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba