Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast "Telekomunikacije"

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), dekan Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast "Telekomunikacije" na Odsjeku za telekomunikacije (prijem jednog izvršioca u radni odnos s nepunim radnim vremenom, 20% radnog vremena), za prijavljenog kandidata:

  • dr. Jasminu Baraković Husić, vanrednog profesora Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Predmetni konkurs je objavljen 10.11.2021. godine u dnevnom listu "Oslobođenje" i na internet stranici Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta.

Izvještaj se objavljuje u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje od strane prijavljenog kandidata.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba