Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2021/2022. godini

Upis počinje od 29.09.2021. godine i traje do 01.10.2021. godine.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Dokumentacija za upis se predaje u studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta u periodu od 10:00 – 13:00 sati.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, podnose:

1. Popunjen zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program na koji konkuriše, koji se printa iz informacionog sistema eUNSA,

2. Svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi,

3. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),

4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

5. dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja,

6. Indeks/upisnicu i upisni materijal ( upisni materijal možete preuzeti s uplatnicom na portirnici Fakulteta),

7. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),

8. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),

9. Ugovor o studiranju u 4 primjerka (preuzeti u prilogu obavještenja),

10. Dokaz o uplati školarine (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

Redovan samofinansirajući studij (prvi ciklus studija): 1.800,00 KM

Redovan samofinansirajući studij (stručni studij): 2.000,00 KM


 

11. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

12. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/UTIC (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

13. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane).


 

VAŽNO!!!

1. Studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) mogu utvrđeni iznos participacije troškova studija za upis u prvu godinu studija uplatiti u dva dijela, na sljedeći način:

  • - 50% od utvrđenog iznosa prilikom upisa u zimski semestar, a preostali 50 % najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru.

2. Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova školarine.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba