Obavezna registracija na sistem eUNSA za kandidate za upis na 2. ciklus studija na ETF-Sarajevo

Kandidati koji se prema konkursu za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2021./2022. godini prijavljuju putem informacionog sistema eUNSA, a još uvijek nisu okončali studij na I ciklusu, odnosno nisu odbranili završni rad potrebno je samo da se registruju na informacioni sistem eUNSA do ponoći 27.9.2021. godine, kako bi mogli pristupiti polaganju prijemnog ispita za upis na II ciklus studija.

Također, kandidati koji su odbranili završni rad, a nisu kompletirali dokumentaciju (nedostaje im uvjerenje o završenom I ciklusu studija ili uvjerenje o položenim ispitima) dužni su da se registruju putem informacionog sistema eUNSA do navedenog roka.  Svi nedostajući dokumenti mogu biti dostavljeni naknadno.

Za prijavu za polaganje prijemnog ispita za upis na II. ciklus studija pogledajte slijedeće obavještenje.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba