Polaganje prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u studijskoj 2021/2022 godini

Polaganje prijemnog ispita za upis na studijske programe drugog ciklusa (Automatika i elektronika, Elektroenergetika, Računarstvo i informatika, Telekomunikacije) studija na ETF-Sarajevo biće omogućeno putem online platforme koja je dostupna na adresi:

https://prijemni.etf.unsa.ba.


Prijemni ispit će biti održan u periodu od 10:00 do 12:00 sati u petak 01.10.2021.godine.

Za pristup online platformi za polaganje prijemnog ispita, svi kandidati su dužni dostaviti Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu slijedeće podatke:

1. E-Mail Adresu;

2. OID Broj (koji se dobija prilikom registracije na sistemu eUNSA - https://upisi.unsa.ba/);

3. Odabrane studijske programe za koje žele polagati prijemni ispit.

Za dostavu gore navedenih informacije potrebno je popuniti online formu na sljedećoj adresi:

https://forms.gle/QZmxeuPpmYKdWoLj7


Prijave putem ove forme će biti moguće izvršiti do 12:00 sati u četvrtak 30.09.2021. godine.

Nakon interne verifikacije kandidati će u toku 30.09.2021. godine (između 14:00 i 15:00 sati), na prijavljene e-mail adrese, dobiti akreditive (korisničko ime i lozinka) za pristup online platformi.

U slučaju da se desi problem sa isporukom akreditiva za pristup online platformi, korisnici će moći doći do akreditiva popunjavanjem forme na sljedećoj adresi:

https://prijemni.etf.unsa.ba/login/forgot_password.php.

Na ovoj formi potrebno je unijeti istu email adresu kao što je unijeta u formi za prijavu za polaganje prijemnog ispita.

Ovim putem molimo kandidate da provjere ispravnost akreditiva za pristup dovoljno prije termina polaganja prijemnog ispita (u toku četvrtka, 03.09.2021. godine).

U slučaju da postoji problem sa prijavom MOLIMO VAS da se javite ne email adresu:

podrska@etf.unsa.ba

sa predmetom poruke (Subject): “[Prijemni II Ciklus]”.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba