Termini odbrane završnih radova na I i II ciklusu studija

Obavještavaju se studenti prvog ciklusa studija da se završni radovi mogu braniti do petka, 01.10. 2021. godine (uključujući i petak).

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studija da se završni radovi mogu braniti do 31.10.2021. godine

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba