Tačni odgovori na pitanja (zadatke) sa prijemnog ispita iz matematike održanog 16.09.2021. godine

Tačne odgovore na pitanja (zadatke) sa prijemnog ispita iz matematike održanog 16.09.2021. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba