Evidentiranje apsolventskog staža studenata prvog i drugog ciklusa studija u studijskoj 2021/2022. godini

Studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su u posljednjoj studijskoj godini odslušali sve predmete zadržavaju status studenta u studijskoj 2021/2022. godini (apsolventski staž).

Za evidentiranje apsolventskog staža potrebno je predati sljedeće dokumente:

1. Indeks;

2. Upisni list, semestralni list, dva prijavna lista – ŠV 20 (navedeni upisni materijal možete kupiti na portirnici Fakulteta);

3. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji (kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi Zamger, potpisati i predati u dva primjerka);

4. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za razvoj Informacionog sistema Studentske službe-Zamger (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1);

5. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za razvoj Informacionog sistema Studentske službe-ISSS (uplatu izvršiti prema uputstvu br.2)

6. Dokaz o uplati za ispitne košuljice. Apsolventi uplaćuju za ispitne košuljice po 1,00 KM za svaki nepoložen ispit (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1) .

Uputstva za uplate se nalaze u prilogu obavještenja.

Evidentiranje počinje od 14.09.2021.godine i traje do 30.09.2021. godine.

Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati.

Napomena:

Studenti koji nisu izmirili sve svoje obaveze po osnovu plaćanja upisnine prilikom upisa u 2020/2021. studijsku godinu, dužni su svoje obaveze izmiriti prije evidentiranja apsolventskog staža u studijskoj 2021/2022. godinu.

Studenti strani državljani dužni su prilikom predaje dokumenata za upis u akademsku godinu dostaviti i potvrdu o prijavi boravka.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba