Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, podnosi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba).

Prijava na konkurs se vrši u periodu od 30. 08. 2021. do 27. 09. 2021. godine

Troškovi za polaganje prijemnog ispita iznose 40,00 KM (uputstvo za plaćanje/popunjavanje uplatnice možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja). Prilikom online prijave na Konkurs, potrebno je poslati (upload) skeniran dokaz o plaćanju (uplatnicu).

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, održat će se u petak, 01. 10. 2021. godine u 10:00 h. Prijemni ispit će se raditi online putem, koristeći Moodle sistem. Detaljnije upute za izradu prijemnog ispita biće objavljene na web stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

Saglasno uvjetima Konkursa, kandidati koji ne pristupe polaganju prijemnog ispita, smatraće se da su odustali od upisa, odnosno njihova prijava neće biti razmatrana.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba