Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini

Prijava na Konkurs se vrši u periodu od 30.08.2021. godine do 27.09.2021. godine.

Prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, podnosi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba).  

Troškovi za polaganje prijemnog ispita iznose 40,00 KM (uputstvo za plaćanje/popunjavanje uplatnice možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja).
Prilikom online prijave na Konkurs, potrebno je poslati (upload) skeniran dokaz o plaćanju (uplatnicu).

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, održat će se u petak, 01. 10. 2021. godine u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, dok će satnica biti naknadno oglašena na službenoj internet stranici Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

Saglasno uvjetima Konkursa, kandidati koji ne pristupe polaganju prijemnog ispita, smatraće se da su odustali od upisa, odnosno njihova prijava neće biti razmatrana.

Preliminarna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije/centre/institute Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 04. 10. 2021. godine.

Na web stranicama Univerziteta i informacionog sistema eUNSA nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na Informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.

Za sva tehnička pitanja prilikom registracije kandidata na platformu za online upis molimo kontaktirajte Univerzitetski Tele-Informatički Centar (UTIC) na telefon: +387 (0)33 560 240 ili na email: administracija@utic.unsa.ba.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba