Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2021/2022. godini

Upis počinje od 14.07.2021. godine i traje do 23.07.2021. godine.

Napomena: Utorak, 20.07.2021. godine je neradni dan, zbog obilježavanja vjerskog praznika (Kurban Bajram)

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Kandidati koji nisu stekli pravo upisa imaju mogućnost prijaviti se na drugi prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini u periodu od 30.08. do 17.09.2021. godine.

Dokumentacija za upis se predaje u studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta u periodu od 09:00 – 15:00 sati.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS: 

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, podnose: 

1. Popunjen zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program na koji konkuriše, koji se printa iz informacionog sistema eUNSA,

2.  Svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

5. dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja, 

6. Indeks/upisnicu  i upisni materijal ( upisni materijal možete preuzeti s uplatnicom na portirnici Fakulteta), 

7. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),

8. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),

9. Ugovor o studiranju u 4 primjerka (preuzeti u prilogu obavještenja), 

10. Dokaz o uplati školarine (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

Redovan studij (prvi ciklus studija): 100,00 KM

Redovan samofinansirajući studij (prvi ciklus studija): 1.800,00 KM

Redovan samofinansirajući studij (stručni studij): 2.000,00 KM

11. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

12. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/UTIC (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

13. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane).

VAŽNO!!! 

1. Studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) mogu utvrđeni iznos participacije troškova studija za upis u prvu godinu studija uplatiti u dva dijela, na sljedeći način:

  • 50% od utvrđenog iznosa prilikom upisa u zimski semestar i
  • preostali 50 % najkasnije do kraja kalendarske godine.

2. Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova školarine.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba