Preliminarne rang lista kandidata za upis u prvu godinu I. ciklusa studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2021/2022. godina (I. upisni rok)

Objavljene su Preliminarne rang lista kandidata za upis u prvu godinu I. ciklusa studija i Stručni studij "Razvoj softvera" u studijskoj 2021/2022. godina (I. upisni rok) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a nakon prijemnog ispita iz matematike koji je rađen 01.07.2021. godine, te iste možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja..

Prigovore na Rezultate prijemnog ispita kandidati mogu uputiti putem emaila na adresu Predsjednika Komsije za provođenje prijemnog ispita Doc. Dr. Mirze Batalovića, dipl.ing.el (mirza.batalovic@etf.unsa.ba) u periodu od 06.07.2021. godine do 08.07.2021. godine.

Nakon uvida u prigovore, sa kandidatima koji su uputili prigovore na rezultate prijemnog ispita, biće organizovan online sastanak o čemu će isti biti obavješteni putem emaila (na email adrese sa kojih je prigovor došao).

Online sastanci su planirani u petak, 09.07.2021. godine periodu iza 09:00 sati.

 

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba