Obavještenje za kandidate koji su prijavili na Konkurs za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija i prvu godinu Stručnog studija "Razvoj softvera"

Kandidati koji su se prijavili na Konkurs za upis u prvu godinu 1. ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija, a verifikacija prijave im je odbijena zbog nedostajuće uplatnice za polaganje prijemnog ispita, su uplatnicu obavezni priložiti kroz online sistem za upis najkasnije do 30.06.2021. u 10:00.

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba